Wie zwijgt / The New York Times

De manipulaties van de verteller zijn zo wreed, zijn wandaden zo gruwelijk dat je bekropen wordt door een intense weerzin omdat je je door hem hebt laten verleiden.