Voordat je wist wie ik was / Observer

Een schitterend debuut.