Uitlichten / de volkskrant

De taal van Crebolder is veerkrachtig en vindingrijk, en beweegt zich superieur tussen het vormelijke en zinnelijke.