Mathilde / NRC

Slimani, die op haar achttiende met haar ouders naar Frankrijk emigreerde, veroverde een stevige positie in haar land van aankomst en zet zich onbevreesd en welbespraakt in voor de rechten van minderheden, vrouwen en migranten. Nu laat ze zien aan wie ze schatplichtig is. Dat doet ze vaardig en met overtuiging. Als vertelster slaagt ze erin helder een familiegeschiedenis te verwoorden.