IJsheiligen / In aanstekelijke, ...

By Sanneke van Hassel

In aanstekelijke, nu eens scherpe, dan weer gevoelige zinnen bouwt Florence Tonk in 'IJsheiligen' haar personages op en analyseert de invloed van de omgeving waarin ze verkeren op hun denken, voelen en handelen. 'IJsheiligen' barst van de liefdevolle details waaruit de personages oprijzen als kleine monumenten van onze tijd.