Het grootste spektakel ter wereld / Times

Een prachtig opgebouwde en begrijpelijke weerlegging van creationisme en intelligent design.