De zaak aan Highway 62 / Nederlands Dagblad

Misschien is dit boek vooral een pleidooi voor onderling begrip. [...] Overstijgt het verhaal van de immigrant, het overstijgt man-vrouwverhoudingen. Als de Great American Novel dáárvoor staat dan mag dit boek zo inderdaad de literaire geschiedenis ingaan.