De tussenpersoon / Thomas Verbogt

‘Wat ben ik gefascineerd door haar stijl die zo prachtig donker fonkelde. Alleen al daardoor was het boek voor mij een zinderend avontuur. Ook viel ik voor haar schrijnende humor. En natuurlijk voor de spanning die haar verhaal zo strak houdt.’