De komst van een kind / Dagens Nyheter

‘Scherp en suggestief. Met psychologische precisie geeft Sandberg in een geheel eigen taal een realistische beschrijving van het leven van een jonge vrouw in het midden van de twintigste eeuw.’