Kernenergie als kans

Rauli Partanen
Janne Korhonen
Kernenergie als kans
Een uitdagende bijdrage aan het klimaatdebat

In 2050 moet bij de productie van energie de CO2-uitstoot nagenoeg nul zijn. Internationaal is de afspraak: inzet op energiebesparing en op hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie. Maar waarom richten we ons niet meer op kernenergie?
De auteurs laten zien dat het klimaatdebat wordt gekenmerkt door een onjuiste presentatie van onderzoeksresultaten en door wensdenken over technologische wonderen. Bovendien hebben we door decennialang verzet tegen kernenergie onvoldoende objectieve informatie over 's werelds belangrijkste bron van CO2-vrije energie. Wordt er angst en onzekerheid gezaaid over straling en afval, terwijl klimaatverandering zowel de menselijke beschaving als de aarde in gevaar brengt?
Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem, zo betogen de auteurs in dit provocerende boek.

Specificaties

E-book
Nederlands
Gijs Zwartsenberg
9789046825549
28-03-2019
€ 9,99

Auteur(s)

Rauli Partanen is auteur, docent en consultant op het gebied van milieu en energie. In 2018 was hij medeoprichter van de denktank Think Atom.

Janne Korhonen doet als onafhankelijk researcher onderzoek naar innovatie, energie en samenleving.

Uitgaven van Rauli Partanen

Rauli Partanen
E-book