De oorsprong van onze soort

Chris Stringer
De oorsprong van onze soort

In dit baanbrekende boek tracht Chris Stringer antwoord te geven
op de grote vragen in het debat over onze oorsprong. Hebben
modernemensen en neanderthalers elkaar ooit ontmoet en
stroomt ermisschien zelfs neanderthalerbloed door onze aderen?
Waren onze voorouders vervaarlijke kannibalen of bewerkten ze de
overblijfselen van hun doden uit eerbetoon? Waren grotschilderingen
en gestileerde voorwerpen puur functioneel of waren de
makers ervan de eerste kunstliefhebbers? Was de oermens in Afrika
alomtegenwoordig of leefde hij slechts in de marges van het landschap?
Getuigen de overblijfselen van een achtjarig gehandicapt
oerkind van sociale zorg en liefde bij neanderthalers?
Stringer leidt de lezer door de felle debatten over de oorsprong van
de mensheid en wat het betekent om mens te zijn. Hij kijkt naar de
factoren die kunnen hebben geleid tot de evolutie van demoderne
mens, en die wellicht ten grondslag liggen aan het verdwijnen van
soorten, zoals de neanderthaler.

Specificaties

E-book
Nederlands
9789046811313
15-11-2011
€ 4,99

Auteur(s)

Chris Stringer is hoogleraar aan het Natural History Museum in Londen en de belangrijkste expert van Groot-Brittannië op het gebied van de oorsprong van de mens. Hij geeft momenteel leiding aan het Ancient Human Occupation of Britain Project, dat tot doel heeft gedetailleerd in kaart te brengen hoe en wanneer Groot-Brittannië door vroege mensen werd gekoloniseerd.

Uitgaven van Chris Stringer

Chris Stringer
E-book