Waren we dieren / de Volkskrant

Aangenaam nuchter en buitengewoon informatief [...] lijkt deze dichter helemaal niet met dichten bezig te zijn. Totdat in de voorlaatste regel van 'Goede reis' blijkt dat alle weetjes een omweg waren om een gevoelig afscheid te bezweren.