Uitlichten / Awater

[Uitlichten] vormt een afgerond, goed gecomponeerd geheel dat een dichtersleven van tachtig jaar hartstocht bestrijkt [...]. Crebolder schrijft om niet te vergeten. Haar poëzie bewaart haar in de herinnering van de lezer.