Tragedie van een volk / The Independant on Sunday

‘Figes is erin geslaagd de ervaring van de Revolutie weer te geven zoals miljoenen gewone Russen die hebben meegemaakt.’