Tragedie van een volk / NRC Handelsblad

‘[Figes] schildert met zwierige streken een magnifiek tableau van de Revolutie.’