Shuggie Bain / de Volkskrant

Ook heel fijn: Shuggie Bain is de enige van de zes genomineerde boeken waarin humor een plek van betekenis heeft. Emancipatie met een glimlach, waar was je al die tijd?