Samen / Leestafel.info

De materie is dermate belangwekkend en wordt zo goed besproken dat ik het boek graag aanbeveel voor alle belangstellenden, in het bijzonder voor politici, docenten en journalisten.