Salo Muller / Monique van de Ven, oud-patiënt

Salo had het gevoel harder te moeten lopen om iets te bereiken.