President vermist / Gooi- en Eemlander

Ware pageturner. De extra attractie zit hem in de verwijzingen naar de werkelijke wereld.