Naar het paradijs / Mezza, Algemeen Dagblad

Moedig om zo'n boek te schrijven. Hulde ook aan vertalers Inger Limburg en lucie van Rooijen.