Naar het paradijs / Margriet

De verhalen raken aan belangrijke thema's die al actueel waren en dat zullen blijven; sterk versus zwak, rijk versus arm, gezond versus ziek en natuurlijk de eeuwige zoektocht naar liefde.