Hallo robot / NBD

Dt logisch opgebouwde boeiende werk heeft een helder taalgebruik.