Een winter in Parijs / Washington Independent Review of Books

Jane Smiley heeft een wereld gecreëerd waarin vriendelijkheid regeert, en dat is precies waar ik wil zijn.