De zaak aan Highway 62 / Het Nieuwsblad

De zaak aan Highway 62 is in alle betekenissen van het woord een grote Amerikaanse roman, waarin Lalami loepzuiver en diepgravend schrijft over grote maatschappelijke vraagstukken, zonder te preken. Dat is een kunst.