De Perzen / Historiek

Het geeft een mooie, overzichtelijke en duidelijke introductie in een oud rijk en de dynastie die het regeerde.