De paradox van geluk / Evening Standard

De beste schrijver in dit genre. De intelligentie waarmee Forna haar verhaal vertelt, kenschetst haar als een vrouw met een grote emotionele diepgang.