De nieuwe wildernis / Kirkus

De wisselvalligheid van de ambivalente maar machtige liefde tussen moeder en dochter vormt het centrale thema van het boek... Cook stelt ook ongemakkelijke vragen: Hoever gaat een mens om te kunnen overleven, en welke offers wil ze al of niet brengen voor degenen die ze liefheeft? Dit ecologische horrorverhaal (nu des te indringender) verkent de pijnlijke domeinen van het mensenhart.