De geest van Anil / Trouw

Ondaatje's stijl blijft verrassen. Ik ken geen andere auteur wiens werk zo appelleert aan de zintuiglijke waarneming.