De duivel zit in de details / NRC Handelsblad

Slimani, die op haar achttiende met haar ouders naar Frankrijk emigreerde zet zich onbevreesd en welbespraakt in voor de rechten van minderheden, vrouwen en migranten.