Levenswetenschappen, Zoölogie, Ethologie (diergedrag)