BLADER DOOR ONZE GENRES
OVER | BOEKEN

Ralf Pittelkow

Ralf Pittelkow is politiek commentator bij het Deense dagblad Jyllands-Posten. Hij was politiek adviseur van oud-premier Poul Nyrup Rasmussen en universitair docent in Kopenhagen.