BLADER DOOR ONZE GENRES
OVER | BOEKEN

Klaas Hendrikse

Klaas Hendrikse (1947) is PKN-predikant in Middelburg en Zierikzee, en overtuigd atheïst. Zijn onthulling in verschillende media, waaronder het AD, Trouw en de Volkskrant, dat hij niet gelooft dat God bestaat, bezorgde hem landelijke bekendheid als ‘de atheïstische dominee’.
Uw boek Geloven in een god die niet bestaat heeft een golf van reacties veroorzaakt. Welke reactie heeft u het meest verbaasd?

'Dat ik ben vergeleken met grootheden als Spinoza, Bonhoeffer, Miskotte, Drewermann, etc. Daar kun je toch alleen maar van dromen? Eigenlijk droomde ik ervan om vergeleken te worden met Ludwig Feuerbach, maar die eer is me nog niet te beurt gevallen.'

In hoeverre heeft het debat naar aanleiding van uw boek uw werk als predikant beïnvloed?

'Ik had gedacht, of gehoopt, dat ik na de media-aandacht van de eerste weken, weer gewoon predikant in Zeeland zou kunnen zijn. Inmiddels heb ik geaccepteerd dat ik een “dubbele identiteit” heb: ik ben óók auteur, en heb me te verstaan met verwachtingen die daarbij horen.
(Verder genieten zowel mijn gemeenten als ikzelf van het sterk toegenomen aantal “binnenlopers” op zondagmorgen, die wel eens willen meemaken “hoe hij dat doet in kerkdiensten”.'

Wat vindt u van de invulling die door de media en opinieleiders aan het debat gegeven wordt?

'Op enkele –niet geheel onvoorziene- uitzonderingen na, ben ik met de reacties heel tevreden. Allerwegen wordt erop aangedrongen dat de kerk tenminste in gesprek gaat over de onderwerpen die ik heb aangeroerd. Terwijl de “officiële” PKN zich in stilzwijgen hult, of zich bezint op kerkrechtelijke procedures, worden er overal in het land lezingen en gesprekken over mijn boek georganiseerd.'